گفتگو با خانم دکتر مصطفوی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص آزمون مصاحبه دکتری تخصصی

مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی نودوهفت-نودوهشت از صبح شنبه مورخ سی/تیرماه/نودوهفت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و تا بعد از ظهر روز سه شنبه دو مرداد نود و هفت به طول انجامید.

با توجه به اهمیت موضوع آزمون کشوری (Ph.D.)، گفتگویی در این زمینه با خانم دکتر مصطفوی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مسئول برگزاری آزمون انجام گرفت که به شرح زیر می باشد.

در مورد دانشگاه های مشارکت کننده و اساتید ممتحنه توضیح بفرمائید.

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) کشوری (Ph.D.) به صورت ایستگاهی در چهار رشته : فیزیولوژی ، فیزیوتراپی ، علوم اعصاب و زیست فناوری پزشکی با مشارکت شصت و دو نفر از اساتید واجد شرایط از کلان منطقه دو، سه، چهار، پنج، هفت، هشت، نه، شامل دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، تبریز، کرمان، اهواز، اصفهان، همدان، گلستان، زنجان و شهرکرد (دانشگاه های پذیرنده دانشجوی دکترای مربوطه) از تاریخ سی تیرماه به مدت چهار روز در این دانشگاه برگزار گردید.

 

چگونگی واگذاری برگزاری مرحله دوم آزمون (Ph.D.) از وزارت متبوع به کلان مناطق کشور توضیح بفرمائید.

 

در راستای اجرایی سازی برنامه طرح تحول و نواوری در اموزش علوم پزشکی و سلامت و در قالب مصوبه امایش سرزمین و بهره برداری از ظرفیتهای مناطق امایشی ، مسئولیت برگزاری مرحله دوم ازمون سراسری دکترای تخصصی از سه سال قبل (از سال نود و پنج) به کلان مناطق امایشی واگذارگردید. البته ملاک سنجش درصد ارزش آزمون (مصاحبه) در سال نود و پنج، سی درصد و در سال های نود و شش و نود و هفت به بعد پنجاه درصد کل نمره آزمون می باشد.

 

نحوه و ساختار اجرایی آزمون مصاحبه به چه صورت می باشد.

 

این آزمون به شکل مصاحبه ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی در قالب هفت ایستگاه : میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله   ، ارائه شفاهی مطالب علمی تخصصی ، جستجوی منابع علمی ، توانمندی های تخصصی رشته الف ، توانمندی های تخصصی رشته ب ، اختصاصی زبان انگلیسی ، بررسی سوابق آموزشی پژوهشی مطابق با الگوی کشوری و مشابه آزمون سال گذشته توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی شورای علوم پایه وزارت متبوع و با همکاری دانشکده های ذیربط طراحی و اجرا گردید که طی آن صد و نود و هفت نفر داوطلب به رقابت پرداختند.

 

روند اجرایی مصاحبه در دانشکده های برگزار کننده چگونه بوده است.

 

اولین آزمون در رشته علوم اعصاب روز شنبه سی تیر نود و هفت در دو نوبت صبح و عصر با حضور هفده نفر از اساتید دانشگاه های مشارکت کننده و چهل و یک نفر داوطلب در دانشکده علوم نوین شیراز برگزار گردید.

 

روز یکشنبه سی و یک تیرماه نود و هفت نیز دو آزمون در دو رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی (صبح و عصر) و رشته فیزیولوژی دانشکده پزشکی شیراز (صبح و عصر یکشنبه و صبح دوشنبه یک مرداد نود و هفت) با مشارکت جمعا بیست و هشت نفر از اساتید دانشگاه های مشارکت کننده (ده نفر فیزیوتراپی و هجده نفر فیزیولوژی) و همچنین با حضور بیست و پنج نفر داوطلب در رشته فیزیوتراپی و پنجاه و دو نفر در رشته فیزیولوژی به اتمام رسید.

 

  لازم به ذکر است آزمون زیست فن آوری پزشکی نیز روزهای یکم و دوم مردادماه سال جاری در دانشکده علوم نوین شیراز با همکاری هفده نفر از اساتید واجد شرایط عضو هیأت علمی دانشگاه های مشارکت کننده و حضور هشتاد نفر داوطلب از اقصی نقاط ایران اسلامی برگزار گردید.

 

 

چه بخش ها و قسمت هایی از دانشگاه در برگزاری آزمون مشارکت و همکاری داشته اند.

 

این برنامه مشابه سایر برنامه های دانشگاه نیاز به هماهنگی و همکاری بین بخشی دارد، در این راستا پس از جلسه مدیران تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها در دبیرخانه شورای علوم پایه وزارت متبوع در تاریخ شش اسفند نود و شش و اصلاح آئین نامه برگزاری آزمون سال نود و هفت، موضوع از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار گرفت و طی چهار جلسه شورا، برنامه ریزی های لازم در این زمینه صورت پذیرفت.

سپس در تاریخ های بیست و نه خرداد نود و هفت و بیست و چهار تیر نود و هفت دو جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نهایی اجرای آزمون با حضور مسئولین دانشکده های برگزار کننده (پزشکی علوم نوین و توانبخشی) و نماینده مرکز مطالعات توسعه پزشکی دانشگاه تشکیل گردید و چک لیست ها و برنامه های زمانی آزمون کاملاً مشخص گردید.

در این راستا جلسه کارگاه های توانمندسازی اساتید و کارشناسان در تاریخ های چهار، یازده و بیست و چهار تیرماه در جهت توجیه و آشنایی بیشتر اساتید و کارشناسان در مورد ساختار آزمون تشکیل شد.

در پایان جا دارد از معاونت محترم آموزشی دانشگاه (متولی اصلی آزمون)، روسای محترم دانشکده های برگزار کننده آزمون، معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها، رئیس و نماینده محترم مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی و رئیس محترم مرکز مهارتهای بالینی که با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه که در برگزاری این آزمون گسترده همکاری داشته اند تشکر و قدردانی شود.