تاسیس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای گسترش و توسعه رشته‌ها و با توجه به رایزنی‌ها از گروه‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و درخواست تاسیس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع کارشناسی ارشد از وزارت متبوع نموده است که درنهایت با پیگیری های این مدیریت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد رای صادره در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با راه‌اندازی رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 4 دانشجو در دانشکده بهداشت موافقت به عمل آمد .