برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه های توأم «توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی » و «گسترش محیطی آموزش عالی سلامت» در کلان منطقه 5 آمایشی

برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه های توأم «توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی » و «گسترش محیطی آموزش عالی سلامت» در کلان منطقه 5 آمایشی

چهاردهمین جلسه کارگروه های توأم «توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی» و «گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه» روز چهارشنبه 96/6/29 به صورت وب کنفرانس برگزار گردید.

خانم دکتر مصطفوی پور در خصوص وضعیت 8 رشته تصویب شده در کمیته های تخصصی شورای معین گسترش کلان منطقه 5 و پی گیری ها و مکاتبات صورت گرفته با معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای گسترش در تهران که متاسفانه ترتیب اثر داده نشد توضیحاتی را ارائه فرمودند. خانم دکتر مصطفوی پور اشاره نمودند طی مذاکرات شفاهی با دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی جناب آقای دکتر سیدمنصور رضوی در جلسه مورخ 96/4/10 توضیحات کامل و شفاف سازی در خصوص روند تصویب رشته های مورد تقاضای دانشگاه های کلان منطقه 5 به ایشان ارائه گردید؛ سپس به درخواست جناب آقای دکتر رضوی مدارک و مستندات 8 رشته مذکور در تاریخ 96/4/21 به آن دبیرخانه ارسال شد و پس از آن طبق درخواست دبیر محترم شورای گسترش وزارت، مدارک و مستندات این رشته ها به صورت تفکیک شده در تاریخ 96/6/05 به شورای گسترش وزارت ارسال گردید.

 

خانم دکتر مصطفوی پور همچنین نتایج بازدید زیرکمیته های تخصصی از رشته های مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی لارستان در مقطع کارشناسی پیوسته و همچنین نتایج بازدید زیرکمیته های تخصصی از رشته اطفال در مقطع تخصص مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را ارائه فرمودند.

ایشان همچنین لیست رشته های غیرمصوب با اولویت 2 ساله و 5 ساله مورد تقاضای دانشگاه های کلان منطقه را مجددا جهت یاد آوری به دانشگاه های منطقه ارائه فرمودند؛ و همچنین کوریکولوم آموزشی 8 رشته غیرمصوب پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به وزارت ارسال شده است را ارائه دادند.

در ادامه خانم دکتر شریف زاده در خصوص رشته های درخواستی غیر مصوب دانشگاه های منطقه و کوریکولوم های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به وزارت برای اولین بار در کشور توضیحاتی را ارائه فرمودند.

سپس در خصوص موارد ذیل بین اعضا جلسه بحث و تبادل نظر گردید:

-         روند تأسیس رشته های جدید در کلان منطقه و ادامه فرایند تأسیس رشته از طریق شورای معین گسترش کلان منطقه 5 آمایشی و ارائه راهکارهایی در راستای چگونگی رفع موانع و مشکلات پیش رو در این زمینه.

-         ارائه نقاط قوت و ضعف در خصوص فرایند تأسیس رشته از طریق شورای معین گسترش کلان منطقه 5 آمایشی.

-         ارائه لیست کوریکولوم های در حال تدوین توسط هر یک از دانشگاه های منطقه مطابق با مأموریت های ویژه کلان منطقه 5 آمایشی.

-         چگونگی ارتقاء کمی و کیفی رشته های موجود و ارزیابی این رشته ها توسط کمیته ها و زیر کمیته های تخصصی.

جلسه مذکور ساعت 12 ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.