تاسیس رشته حشره شناسی در مقطع دکتری تخصصی (PH.D.) در دانشکده بهداشت

تاسیس رشته حشره شناسی در مقطع دکتری تخصصی (PH.D.) در دانشکده بهداشت

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای گسترش و توسعه رشته‌ها و با توجه به رایزنی‌ها از گروه‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و درخواست تاسیس رشته حشره شناسی در مقطع دکتری تخصصی (PH.D.) از وزارت متبوع نموده است که درنهایت با پیگیری های این مدیریت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد رای صادره در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با راه‌اندازی رشته حشره شناسی در مقطع دکتری تخصصی (PH.D.) با ظرفیت 3 دانشجو در دانشکده بهداشت موافقت به عمل آمد .