هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تاسیس رشته تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای گسترش و توسعه رشته‌ها و با توجه به رایزنی‌ها از گروه‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و درخواست تاسیس رشته تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از وزارت متبوع نموده است که درنهایت با پیگیری های این مدیریت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با راه‌اندازی رشته تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 4 دانشجو در دانشکده تغذیه و علوم غذایی موافقت به عمل آمد .