هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته خون شناسی و بانک خون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده پیراپزشکی

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی‌هایی که از گروه‌های مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری‌های لازم از وزارت متبوع نموده است و درنهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، با راه‌اندازی رشته خون شناسی و بانک خون در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 5 دانشجو در دانشکده پیراپزشکی موافقت به عمل آمد .