هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

کارگاه توانمندسازی اساتید جهت برگزاری مرحله دوم آزمون ( مصاحبه )دکتری تخصصی (Ph.D )

کارگاه توانمندسازی اساتید جهت برگزاری مرحله دوم آزمون ( مصاحبه )دکتری تخصصی (Ph.D )

 

با توجه به واگذاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D ) به مناطق آمایشی کشور از جمله کلان منطقه پنج ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز) ، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، اقدام به برگزاری کارگاه 2 روزه در جهت آموزش نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D ) نمود.

این برنامه آموزشی در تاریخ 4 و 5 مرداد ماه سال جاری در سالن EDC و سالن سینا و صدرا برای اعضاء تیم مصاحبه کننده گروههای آموزشی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D ) و روسای دانشکده های مربوطه برگزار گردید.

در این کارگاه توانمندسازی موضوعاتی از جمله چگونگی برگزاری آزمون ، ایستگاههای مصاحبه ، امتیازات آن ، پروسه چرخش دانشجو در ایستگاهها ، زمانبندی مربوطه و همچنین چک لیست های ارزیابی دانشجو توسط مدرسین محترم کارگاه سرکار خانم دکتر امینی ، سرکار خانم دکتر بذرافکن و جناب آقای دکتر دهقانی ارائه و آموزش داده شد.