تاسیس رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع PhD

تاسیس رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع PhD در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی‌هایی که از گروه‌های مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری‌های لازم از وزارت متبوع نموده است و درنهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد روی صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه‌اندازی علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D ) با ظرفیت 3 دانشجو برای یک دوره در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .