هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع PhD

تاسیس رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع PhD در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی‌هایی که از گروه‌های مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری‌های لازم از وزارت متبوع نموده است و درنهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد روی صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه‌اندازی علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D ) با ظرفیت 3 دانشجو برای یک دوره در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .