هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته مهندسی بافت در مقطعPhD

تاسیس رشته مهندسی بافت در مقطع PhD در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی‌هایی که از گروه‌های مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری‌های لازم از وزارت متبوع نموده است و درنهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و به استناد روی صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه‌اندازی مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D ) با ظرفیت 3 دانشجو برای یک دوره در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .