هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

بازدید برخی از مدیران حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازدید برخی از مدیران حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله آقایان دکتر خواجوی راد مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی مشهد، دکتر موسوی مدیر آموزش مداوم و تنی چند از مسئولین و کارشناسان مربوطه از بعدازظهر روز شنبه چهارم اردیبهشت با هماهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه وارد شیراز شدند.

ایشان صبح یکشنبه 5 اردیبهشت طبق برنامه ریزی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از اداره کل آموزش دانشگاه بازدید کرده و طی جلسه ای با حضور آقای دکتر میرزاجانی و کارشناسان آن واحد موضوعات مشترک آموزشی مورد طرح و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سپس در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در محل سالن اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی شرکت کرده و در خصوص موضوعاتی از جمله مدل پیشنهادی در توسعه رشته های دانشگاهی و فرایند مربوطه، تجربیات مثبت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شیراز در خصوص تسهیلات دانشجویان Ph.D متقاضی دوره شش ماهه خارج از کشور، شرایط پذیرش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فارغ التحصیلی در راستای قوانین وزارتی، نحوه ارزشیابی صحیح برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استقلال بودجه تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و برخی دیگر از موضوعات آموزشی مطرح و تجربیات و برنامه های هرکدام از دو دانشگاه در این زمینه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این تبادل نظرات در راستای بسته های طرح تحول آموزش سلامت و تعامل همکاری های بین دانشگاه های کلان منطقه 5 و 9 با محوریت دانشگاه  شیراز و مشهد بوده که مورد تایید اعضا جلسه نیز قرار گرفت.

در این جلسه خانم دکتر مصطفوی پور مدیر تحصیلات تکمیلی این دانشگاه ضمن جمع بندی موضوعات، نقاط قوت و ضعف هرکدام از مدل های دو دانشگاه را برشمردند و پیشنهاداتی در خصوص بهبود فرایندها و اقدامات مشابه در دو دانشگاه را مطرح و مورد تصویب قرار دادند.

برنامه بعدی، بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بود که در این بازدید خانم دکتر مصطفوی پور مقدمه ای از نحوه ی استفاده گروه های آموزشی از این آزمایشگاه را بیان نمودند و سپس آقای دکتر زمردیان رئیس این مرکز نیز در خصوص تعداد و تنوع دستگاه ها و کاربرد آنها و همچنین مقررات استفاده از این دستگاه ها توضیحاتی را بیان نمودند که مورد علاقه همکاران دانشگاه مشهد به منظور الگو برداری و همکاری متقابل قرار گرفت.

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه از دیگر مراکز بازدید شده بود که به واسطه تجربیات ارزشمند خانم دکتر علیزاده رئیس این مرکز و توضیحات مبسوط ایشان مورد استقبال قرار گرفت و کتب و جزواتی نیز به منظور الگوبرداری این برنامه ها تقدیم همکاران دانشگاه مشهد گردید.

هیئت اعزامی از دانشگاه مشهد در ادامه برنامه های خود صبح روز بعد در جلسه معاونت بین الملل با حضور آقای دکتر عرفانی معاون بین الملل دانشگاه ، خانم دکتر مصطفوی پور و آقای به نژاد (مدیر اجرایی معاونت بین الملل) شرکت کرده و مقرر گردید تجربیات موفق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه از طریق ارائه و تعامل مستمر به عنوان الگویی مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه ایشان در جلسه ای با حضور آقای دکتر نجابت و برخی از مدیران آموزشی این معاونت شرکت نمودند. در این جلسه آقای دکتر نجابت ضمن خوشامد گویی و اظهار علاقه در استفاده متقابل از تجربیات دو دانشگاه، با اشاره به عملکرد موفق کمیته نیازسنجی اعضا هیئت علمی به ضرورت نظام مند سازی جذب اعضا هیئت علمی و استفاده ی حداکثری از حضور این سرمایه های انسانی در دانشگاه ها و هم چنین حفظ و ارتقاء سطح علمی آموزش و پژوهش در این دانشگاه پرداختند. آقای دکتر حسن سراج مشاور معاون آموزشی دانشگاه نیز توضیحات مبسوطی در زمینه فرایند نیازسنجی  و جذب اعضا هیئت علمی دانشگاه ارائه فرمودند.

بازدید بعدی از مرکز EDC و جلسه با آقایان دکتر کجوری مدیر مرکز و دکتر دهقانی و خانم دکتر امینی معاونین مربوطه با حضور خانم دکتر مصطفوی پور بود که طی آن از برنامه های موفق این مرکز مطلع شدند.

آخرین بازدید ایشان در مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی( بخش تکثیر و نگهداری حیوانات) ، بود که خانم دکتر واحدی توضیحاتی را در اهمیت فعالیت ها و اقدامات این مرکز ارائه نموده و همکاران دانشگاه مشهد از حیوانات و مراحل رشد و تکثیر آنها بازدید کردند.

 این گروه عصر روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه شیراز را به مقصد مشهد ترک گفتند.