هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه کنترل کیفیت را با حضور اساتید مجرب از واحد آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران (گروه مدیریت ایساتیس، همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد دارای تایید صلاحیت رتبه یک کشوری) برگزار می نماید.

 

زمان و ساعت برگزاری کارگاه:

24الی 28 مرداد ماه 1394

هر روز 12-9 صبح و 5-2 عصر

 

هزینه ثبت نام:

متقاضیان می توانند 200 هزار تومان به شماره حساب 3197633806 و شناسه واریز 242028020162 بانک
ملت
بنام درآمد اختصاصی قطب الکترونیک معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
واریز نموده و اصل فیش مربوطه را به آقای صالحی ( به آدرس شیراز- خیابان زند
ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز (جنب هتل پارس)- طبقه 6- دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ) تحویل
دهند.

(50% تخفیف شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد)