کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه کنترل کیفیت را با حضور اساتید مجرب از واحد آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران (گروه مدیریت ایساتیس، همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد دارای تایید صلاحیت رتبه یک کشوری) برگزار می نماید.

 

زمان و ساعت برگزاری کارگاه:

24الی 28 مرداد ماه 1394

هر روز 12-9 صبح و 5-2 عصر

 

هزینه ثبت نام:

متقاضیان می توانند 200 هزار تومان به شماره حساب 3197633806 و شناسه واریز 242028020162 بانک
ملت
بنام درآمد اختصاصی قطب الکترونیک معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
واریز نموده و اصل فیش مربوطه را به آقای صالحی ( به آدرس شیراز- خیابان زند
ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز (جنب هتل پارس)- طبقه 6- دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ) تحویل
دهند.

(50% تخفیف شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد)