هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

تاسیس رشته سلامت سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته ها و فعالیتهای تحصیلات تکمیلی ، با توجه به رایزنی هایی که از گروههای مختلف آموزشی داشته و با در نظر گرفتن توانمندی گروههای مربوطه اقدام به مکاتبه و پیگیری های لازم از وزارت متبوع نموده است و در نهایت با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، با راه اندازی رشته سلامت سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 5 دانشجو برای یک دوره در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت به عمل آمد .