هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

بازدید گروه ارزشیابی هیات بورد رشته های تخصصی بیهوشی ، گوش حلق و بینی ، چشم و پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

گروه ارزشیابی هیات بورد رشته های تخصصی بیهوشی ، گوش حلق و بینی و چشم به نمایندگی از وزارت بهداشت متشکل از دکتر بدیع الزمان رادپی، دکتر حسین جلوه، دکتر ملیحه کدیور رشته تخصصی بیهوشی و هم چنین رشته های تخصصی چشم و گوش ،حلق و بینی متشکل از دکتر جوادی، دکتر ابریشمی، دکتر مسعود کاظمی، دکتر سید علی صفوی نایینی از بخش های مذکور در روزهای دهم و یازدهم دی ماه بازدید نمودند.

 

ایشان ابتدا طی جلسه ای با حضور اعضای هیات علمی گروه های مذکور در خصوص وضعیت آموزشی پژوهشی گروه های فوق بحث و تبادل نظر نمودند. در ادامه از بیمارستان ها و کلینیک های مربوطه بازدید به عمل آمد و با دستیاران و دیگر دست اندرکاران هر بخش در خصوص وضعیت و شرایط مربوطه گفتگو شد.

 

لازم به ذکر است آقای دکتر صفوی نایینی عضو هیات بورد گوش، حلق و بینی و معاون اعتبار بخشی و ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی، بعد از ظهر روز چهارشنبه در جلسه ای با حضور آقای دکتر منبتی مدیر تحصیلات تکمیلی بالینی و کارشناسان ذیربط از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع، موضوعات مربوط به تاسیس رشته های مورد تقاضای دانشگاه و توسعه نظام مند آن بحث و تبادل نظر نمودند.

 

در پایان گروه های ارزشیابی کننده شرایط و وضعیت بخش های مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مثبت و کارآمد ارزیابی نمودند.