هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

   

 

                                                                            

                            

 

 

   

 

(متعاقبا اعلام میشود)

 

 

 

 

 

برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه توام با کارگاه آموزشی پژوهشیار

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور اعضای مربوطه شامل معاونین محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها با هدف بررسی مسائل و موضوعات مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشکده ها صبح روز یکشنبه مورخ نهم آذر ماه توام با کارگاه آموزشی پژوهشیار برگزار شد .

در راستای تفویض اختیار امور پژوهشیار تحصیلات تکمیلی به دانشکده های مربوطه و ایجاد سیستم نرم افزاری مذکور توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ، به منظور تسهیل در فرایند ، ثبت ، بررسی و کنترل جامع طرحهای تحقیقاتی هزینه های مربوطه ، برنامه کارگاه آموزشی پژوهشیار در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل شد .

در این کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در کنار معاون تحصیلات تکمیلی هر دانشکده حضور یافته و از آموزشهای ارائه شده استفاده نمودند .

لازم بذکر است مدرس کارگاه آموزشی فوق جناب آقای دکتر پوست فروش کارشناس مسئول امور پژوهشی بودند.