آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (.Ph.D) سال تحصیلی 98-97

  *شیوه نامه اجرایی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D.) (ویژه مسئولین اجرایی)

الف) کلیات مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D.)

ب)  بروشور راهنمای داوطلبان

 ج) فرم مشخصات داوطلبان

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و برنامه زمان بندی به سایت دانشکده های مربوطه مراجعه نمایید.

 

دانشکده

رشته

وب سایت

علوم نوین

علوم اعصاب

http://samsat.sums.ac.ir

علوم نوین

زیست فن آوری پزشکی

http://samsat.sums.ac.ir

پزشکی

فیزیولوژی

http://medicine.sums.ac.ir

توانبخشی

فیزیوتراپی

http://rehab.sums.ac.ir

 

 

 

 

هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

  

 

 

                                                                            

                            

 

  جهت ثبت نام اینترنتی کارگاه ها بر روی لینک زیر

 

کلیک کنید:

 

http://zistrayan.com/summerschool  

 


 

 

 

 

راهنمای تقاضای تاسیس رشته

 راهنمای تقاضای تاسیس رشته

باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:  

1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند : حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.

2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.  

ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.  

ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند 75%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  

3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.  

4-  ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.  

*جهت اطلاع بیشتر به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مراجعه فرمایید.  

مدارک لازم جهت تاسیس رشته

1-تکمیل فرم تقاضای تأسیس رشته

2-تصاویر احکام اعضای هیأت علمی رشته مورد نیاز

3- تصاویر CV اعضای هیأت علمی رشته مورد نیاز

4-  تصاویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیات علمی رشته مورد نیاز  

5- مستندات مشخصات اثر ملی یا بین المللی ... با توجه به تکمیل فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های تخصصی و فوق تخصصی

6- تکمیل فرم برآورد هزینه راه اندازی رشته (فرم)

7- انتقال تمامی موارد فوق بر روی CD

 

1*نمونه فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ(فایلWord)

برنامه آموزشی مقطع تخصص

برنامه آموزشی مقطع فوق تخصص

برنامه آموزشی مقطع فلوشیپ

 

2*نمونه فرم درخواست راه اندازی رشته جدید جهت دوره های کارشناسی ارشد یا دکتریPh.D(فایل Word)   

چنانچه دانشکده و یا گروه متقاضی راه اندازی رشته ای جدیددر مقاطع تکمیلی برای اولین بار در ایران می باشند می بایست نسبت به تکمیل فرم و مستندات زیر اقدام و مدارک تکمیلی را بر روی CD ثبت و به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع فرمایند.  

3*نمونه فرم ضرورت سنجی راه اندازی رشته های جدید (برای اولین بار در کشور) جهت دوره های تحصیلات تکمیلی(فایل Word)  

 

4*روش اجرایی تدوین پیشنهاد تقاضای تصویب برنامه آموزشی جهت تصویب رشته های جدید (برای اولین بار در کشور) - استاندارد مستند طراحی رشته (فایل PDF)