شورا

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

وظایف کمیسیون آموزشی شورای دانشگاه در امور مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکترا بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد. از دیگر وظایف این شورا می توان به تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی، بررسی مسائل آموزشی و تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه دانشجویان اشاره کرد.

اعضای این شورا هر دو سال یک بار و به پیشنهاد رئیس دانشکده های مربوطه، با نامه مدیریت تحصیلات تکمیلی و حکم ریاست محترم دانشگاه انتخاب می شوند.

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 96 "

 

نام و نام خانوادگی اعضا

سمت

1

دکتر زهره مصطفوی پور

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2

دکتر محمود نجابت

معاون آموزشی دانشگاه

3

دکتر سید بصیر هاشمی

معاون پژوهشی دانشگاه

4

دکتر صدیقه شریف زاده

معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

5

دکتر محمد علی بقاء پور

معاون پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

6

دکتر حمید رضا میرزاجانی

مدير اداره کل آموزش

7

دکتر میرخانی

قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه

8

دکتر محمد علی قیومی

معاون آموزشی فوق تخصصی دانشکده پزشکی

9

دکتر بهادر شهریاری

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

10

دکتر علیرضا صالحی

عضو هیئت علمی دانشگاه

11

دکتر میترا امینی

مدیر دفتر مطالعات پزشکی

12

دکتر شهره تقی زاده

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی

13

دکتر پونه مکرم

عضو هیئت علمی دانشگاه

14

دکتر صدیقه ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه

15

دکتر زهره مظلوم

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

16

دکتر ساره کشتگر

عضو هیئت علمی دانشگاه

17

دکتر مرضیه مومن نسب

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

18

دکتر نگار فیروز ابادی

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی

19

دکتر زهرا رضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه

20

مهندس سید حمیدرضا طباطبایی

عضو هیئت علمی دانشگاه

21

دکتر بیژن زارع

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم نوین

22

دکتر علی گلکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه(دندانپزشکی)

23

دکتر زهرا کاوسی

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

24

دکتر مانوش مهرابی

معاون تولید محتوای الکترونیکی قطب علمی

25

دکتر رامین یعقوبی

مسئول دکترای پژوهشی دانشگاه