مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای برای تکمیل آموخته های قبلی خود می توانند به ترتیب در مقاطع بالاتر نظیر کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص و فوق تخصص به ادامه تحصیل بپردازند.

هدف کلی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حفظ و توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و نظارت بر اجرای قوانین مربوطه می باشد.

 

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 49رشته کارشناسی ارشد، 36رشته دکتری تخصصی، 16 رشته دکتری پژوهشی، 21رشته فوق تخصص، 31رشته تخصص و 31رشته فلوشیپ دانشجو می پذیرد

عناوین مهم ترین فعالیت های مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر است:1. توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
2.  نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
3.  نظارت بر کیفیت دوره های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
4.  ایجاد هماهنگی و نظارت در امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تکمیلی
5. تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی جهت رسیدگی به مسایل مربوط به امور آموزش و پژوهشی
6.  انجام امور مربوط به دانشجویان بورس داخل
7.  انجام امور مربوط به دانشجویان بورس خارج
8.  انجام امور اعزام دوره 6 ماهه خارج از کشور دانشجویان  Ph.D
9.  پیگیری تاسیس رشته های جدید در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی
10.  اعلام و تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و  Ph.D
11.  بررسی شرایط دانشجویان Ph.D داوطلب شرکت در آزمون جامع و تعیین نماینده معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی برای برگزاری این آزمون
12.  بررسی شرایط دانشجویان Ph.D داوطلب دفاع از پایان نامه و تعیین داور برای شرکت در جلسه دفاع
13.  بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و  Ph.D

 

آمار تعداد دانشجویان در حال تحصیل در سال 93