برگزاری هفتمین مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میزبان هفتمین مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی با حضور......ادامه خبر
22/05/1397, 04:43
مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی نودوهفت-نودوهشت از صبح شنبه مورخ سی/تیرماه/نودوهفت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و تا بعد......ادامه خبر
08/05/1397, 09:13
آغاز برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی (.Ph.D) در شیراز مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی 98-97 از صبح شنبه مورخ......ادامه خبر
01/05/1397, 04:49
ثبت نام هفتمین دوره کارگاه های مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی         جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه......ادامه خبر
19/04/1397, 05:31
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای گسترش و توسعه رشته‌ها و با توجه به رایزنی‌ها از گروه‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن توانمندی گروه‌های مربوطه......ادامه خبر
11/04/1397, 05:45