بازدید نمایندگان هیئت های بورد وزارت متبوع از وضعیت برخی گروهها و بخشهای آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اساتید عضو هیئت های بورد به عنوان نماینده......ادامه خبر
27/08/1396, 11:27
برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه های توأم «توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی » و «گسترش محیطی آموزش عالی سلامت» در کلان منطقه 5 آمایشی چهاردهمین جلسه......ادامه خبر
02/07/1396, 10:10
مرحله دوم آزمون ورودی دكتري تخصصي (Ph.D.) و دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 97-96 در شیراز برگزار شد     دانشگاه علوم پزشکی شیراز میزبان مرحله......ادامه خبر
17/05/1396, 06:22
برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دكتري تخصصي (Ph.D.) و دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 97-96 در شیراز   مرحله دوم آزمون ورودی دكتري تخصصي (Ph.D.) و......ادامه خبر
11/05/1396, 03:52