تأسیس رشته  درد (مقطع فلوشیپ) در دانشکده پزشکی مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه در راستای انجام وظایف محوله و توسعه رشته‌ها و......ادامه خبر
24/10/1397, 09:40
تأسیس رشته علوم بیومدیکال مقایسه ای در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه در......ادامه خبر
24/10/1397, 09:37
برگزاری هفتمین مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میزبان هفتمین مدرسه تابستانی تحصیلات تکمیلی با حضور......ادامه خبر
22/05/1397, 04:43
مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی نودوهفت-نودوهشت از صبح شنبه مورخ سی/تیرماه/نودوهفت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و تا بعد......ادامه خبر
08/05/1397, 09:13
آغاز برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی (.Ph.D) در شیراز مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D.) سال تحصیلی 98-97 از صبح شنبه مورخ......ادامه خبر
01/05/1397, 04:49